I Sverige har alla rätt att vistas i naturen

Allemansrätten är en del av det svenska kulturarvet och gäller för alla som vistas i Sverige. För oss som njuter av friluftslivet är allemansrätten en grundförutsättning som möjliggör friluftslivet och med det bidrar till hälsa, livsglädje och en närmare relation med naturen.

Vi använder oss av allemansrätten när vi vandrar, paddlar kajak eller bara går i skogen och plockar svamp. Allemansrätten är en unik möjlighet för oss alla att röra oss fritt i naturen.

Ledarna för Skogshjältarna har genomgått en grundläggande utbildning i vad allemansrätten innebär.

Vill du lära dig mer om allemansrätten? Hoppa över till Friluftsfrämjandet.se och läs mer!

Barnkonventionen gäller alla barn i hela världen

FN:S Barnkonvention fastställer att varje barn har särskilda rättigheter. Barnkonventionen består av 54 artiklar som slår fast att alla barn upp till 18 år har samma rättigheter. Barnkonventionen består av fyra grundprinciper som bland annat handlar om att barnets bästa alltid ska stå i främsta rummet och att barn har rätt till inflytande och delaktighet. Konventionen belyser även barns rätt till trygghet, lek och fritid samt liv och utveckling.

Samtliga ledare och pedagoger i Skogshjältarna erbjuds att genomgå en grundläggande Barnkonventionsutbildning.

Vill du lära dig mer om Barnkonventionen? klicka här

Läs mer om Rädda barnens arbete med Barnkonventionen här

friluftsframjandet_skogshjaltarna_160516_0286_aRGB_A4_low.jpg

"Vi kommer fortsätta gå ut i skogen med klassen. Nu med större kunskaper och medvetande!"