Skogshjältarna – för hälsa och lokalt engagemang

I skogen får alla leka och busa! Därför samlar vi de yngsta barnen från Lillholmsskolan och Ekholmsskolan och tar med dem på äventyr. Tillsammans upptäcker vi allt spännande som finns alldeles runt hörnet i Skärholmen. Vi lär oss om vad som finns i naturen, om våra rättigheter och att ett aktivt friluftsliv lägger grunden för hälsa och glädje.

Utöver barnen och deras familjer består Skogshjältarna av lokala ungdomsledare och utbildade barnledare från Friluftsfrämjandet. Alla lärare som jobbar med barnen får genomgå en specialutformad Skogsmulleutbildning kompletterad med en Barnkonventionsutbildning, som kopplats till läroplanen i bland annat naturkunskap, matte och svenska.


Se filmen om skogshjältarna


Skogshjältarna – på äventyr runt knuten

Syfte & mål

På samhällsnivå är målet att Skogshjältarna bidrar till att stärka barns hälsa samt öka barns inflytande och delaktighet i samhället. Detta vill vi genomföra genom att skapa förutsättningar och öka kunskapen om barn rättigheter, friluftsliv och hälsa.


Ett samarbete mellan:

Med bidrag från:


Det här gör vi på aktiviteterna

Utöver lek och bus handlar våra aktiviteter om att alla barn ska lära sig vilka rättigheter de har, både i naturen och i samhället i stort. Vi går också igenom grundläggande friluftstekniker – så som att hålla sig torr, varm och mätt – och lär barnen om det enkla friluftslivet, allemansrätten och allt som finns att göra i naturen. Vårt mål är att barnen ska få viktiga kunskaper för livet och att pedagogerna ska kunna överföra allt de lär sig till den ordinarie skolundervisningen!

Vi har också ett flertal familjeaktiviteter, där barnen får möjlighet att visa vad de lärt sig.

tjej_leker.png