Vad är Skogshjältarna?

Skogshjältarna är en metod med syftet att genom kunskap om friluftsliv och barns rättigheter öka barns och familjers kunskaper och förutsättningar till ett hälsosammare liv.

Skogshjältarna bidrar till att stärka barns hälsa samt öka barns delaktighet i samhället. Genom att lära med hela kroppen och få tillgång till uterummet skapas förutsättningar till god hälsa och att känna sig tryggare i naturen. Metoden skogshjältarna är samtidigt ett roligt sätt att arbeta med barnets rättigheter och Barnkonventionen.

Barn som får en hälsosam start i livet får bättre förutsättningar att bli hälsosamma vuxna. Genom att metoden Skogshjältarna utgår från läroplanen kan fler barn få möjligheten till en bättre hälsa. Barnet ges möjlighet att se, lära om och ta en aktiv roll i naturen med hjälp av sina pedagoger. Metoden främjar även skolans likabehandlingsarbetet.

friluftsframjandet_skogshjaltarna_160516_0366_aRGB_A4_low.jpg

Syftet för deltagande skolor och orter

Att öka kunskapen om friluftsliv och barns rättigheter, utbilda och ge verktyg kopplat till läroplanen i bland annat matte, svenska och naturkunskap för pedagoger. Målet är också att pedagoger ska kunna fortsätta med utomhuspedagogik under ordinarie skolundervisning. Vi vill också stärka det lokala engagemanget och öka det lokala ägandeskapet genom att engagera familjer och ungdomar.


”Träd har skinn, det ska man vara rädd om annars blir det naket!”

—en skogshjälte


Målgrupper

  • Barn i förskoleklass och årskurs 1, samt deras familjer
  • Barnens pedagoger och lärare
  • Lokala eldsjälar som vill engagera sig

Hur går det till?

Skogen är en perfekt plats för upplevelsebaserat lärande!

Vi samlar de yngsta barnen från skolan (åk F och 1) och tar med dem på äventyr. Tillsammans upptäcker vi allt spännande som finns alldeles runt hörnet. Vi lär oss om vad som finns i naturen, om barnets rättigheter och att ett aktivt friluftsliv lägger grunden för en god hälsa.


Alla pedagoger som jobbar med barnen går en specialutformad Skogshjälteutbildning med inriktning på barnets rättigheter. Utbildningen är kopplad till läroplanen och barnkonventionen. När pedagogerna utbildas i Skogshjältarnas metod, så är Friluftsfrämjandets barnledare tillsammans med barnen. Vårt mål är att barnen ska få viktiga kunskaper för livet och att pedagogerna ska kunna undervisa i upplevelsebaserad undervisning utomhus! Vi har också ett flertal familjeaktiviteter, där föräldrarna blir delaktiga i barnens lärande och där familjen introduceras till naturen och får minnen för livet. 

Innehållet i aktiviteter och utbildning

Skogshjälteutbildningen och alla aktiviteter är kopplade till läroplanen och barnkonventionen.

  • Allemansrätten - grundläggande kunskaper om allemansrätten och hur den förmedlas till barn
  • Utrustning - kunskaper om hur man håller sig torr, varm och mätt
  • Naturlära - kunskaper om kretslopp, näringskedjor, årstidsväxlingar och livscykler i naturen
  • Naturupplevelser - att upptäcka naturen som världens bästa lekplats och miljö
  • Hitta ut, hitta hem - kunskap om att orientera sig genom att känna igen detaljer i naturen och närmiljön

Efter ett första år med utbildning för pedagoger och aktiviteter för eleverna så kan skolan fortsätta att arbeta med metoden genom att vara en Skogshjälteskola. Som Skogshjälteskola får skolan använda metoden Skogshjältarna och Friluftftsfrämjandets varumärken. Skolan erbjuds också att, mot en avgift, ta del av utbildning för eventuella nya pedagoger eller fortbildning av befintliga pedagoger.


Ekholms-Lillholmsskolan