Vad är Skogshjältarna?

Skogshjältarna är ett projekt med syftet att genom kunskap om barns rättigheter och friluftsliv öka barns och familjers kunskaper och förutsättningar till ett hälsosammare liv.

På samhällsnivå är målet att Skogshjältarna bidrar till att stärka barns hälsa samt öka barns inflytande och delaktighet i samhället. Detta vill vi uppnå genom att skapa förutsättningar och öka kunskapen om barn rättigheter, friluftsliv och hälsa.

Skogshjältarna på språng!

Syftet mot deltagande skolor och orter

Att öka kunskapen om friluftsliv och barns rättigheter, utbilda och ge verktyg kopplat till läroplanen i bland annat matte, svenska och naturkunskap för pedagoger. Målet är att pedagoger ska kunna fortsätta med utomhuspedagogik under ordinarie skolundervisning. Vi vill också stärka det lokala engagemanget och öka det lokala ägandeskapet genom att engagera familjer och ungdomar i projektet.


”Träd har skinn, det ska man vara rädd om annars blir det naket!”


Målgrupper

 • barn i förskoleklasser eller på lågstadiet och deras familjer
 • barnens pedagoger
 • lokala eldsjälar som vill vara med och driva projektet.

Detta gör vi

 • vi ger barnens pedagoger en anpassad Skogsmulleutbildning kompletterad med en Barnkonventionsutbildning
 • vi tar fram friluftsaktiviteter åt barnen, kopplade till läroplanen i bland annat naturkunskap, matte och svenska
 • vi rekryterar lokala eldsjälar för att vara med på aktiviteterna samt att vara med och påverka lokalt
 • vi arrangerar familjeaktiviteter där barnen får möjlighet att visa vad de lärt sig och familjen en chans att prova på friluftsaktiviteter

Innehållet i aktiviteter och utbildning

 • Allemansrätten - grundläggande kunskaper om allemansrätten och hur den förmedlas till barn
 • Barnkonventionen – Ökad kunskap om Barnkonventionen och hur man kan överföra kunskapen via övningar och lekar till barnen 
 • Friluftsteknik - att lära sig använda kniv, trefot, vindskydd laga mat på stormkök m.m.
 • Utrustning - kunskaper om hur man håller sig torr, varm och mätt
 • Naturlära - kunskaper om kretslopp, näringskedjor, årstidsväxlingar och livscykler i naturen
 • Naturupplevelser - att upptäcka naturen som världens bästa lekplats och miljö
 • Hitta ut, hitta hem - kunskap om att orientera sig genom att känna igen detaljer i naturen och närmiljön
 • Barns rättigheter - Ökad kunskap om vilka rättigheter barn har 


Ekholms-Lillholmsskolan

Ett samarbete mellan Friluftsfrämjandet och Rädda Barnen

Allt fler barn i Sverige lever i socioekonomiskt utsatta områden. Forskning visar att dessa barn ofta tenderar att leva en ohälsosam livsstil med sämre matvanor och en mer stillasittande vardag. Många har generellt även en sämre fysisk och psykisk hälsa, kopplat med sämre skolresultat och uppväxtvillkor. Utöver det tenderar kunskap om natur, friluftsliv och barns rättigheter vara lägre i dessa områden än i resten av samhället. Därför har Friluftsfrämjandet och Rädda Barnen, med ett bidrag från Svenska PostkodLotteriet på 7 miljoner kronor, gått samman för att i samarbete med skola, pedagoger, stadsdel, föreningsliv och medborgare i området stötta och öka kunskapen om friluftsliv och barns rättigheter. Detta genom utbildning kring Barnkonventionen och friluftsliv för pedagoger och aktivitetsdagar för barn och familjer.

Pilotprojektet på Lillholm-Ekholmsskolan, Skärholmen

Efter en gedigen områdesanalys valde vi området Skärholmen, Stockholm, för pilotprojektet. Samarbete sker med Lillholm-Ekholmsskolan, som visar på stort engagemang och ligger naturnära. Deras motto är ”en skola för alla”.

Vill du läsa mer om skolan? Besök deras webbplats!