"När vi går till skogen säger ALLA barn JAA!!"

—pedagog

Arbetet med att utveckla metoden Skogshjältarna påbörjades under våren 2013 och avslutades våren 2016. Utvecklingen skedde i samarbete med Rädda barnen och finansierades med medel från Svenska Postkodlotteriet.

Under projektets första tre år har vi:

  • Träffat och engagerat 160 barn i 8 klasser
  • Utbildat 19 pedagoger i en specialanpassad Skogsmulleutbildning med barnens rättigheter
  • Haft 15 friluftsdagar
  • Mött familjer på 6 familjedagar
  • Sett till att alla deltagande barn fått en egen ryggsäck, sittunderlag, kåsa, mössa och sockor

"Vi mår bättre både fysiskt och psykiskt de gånger vi haft utelektioner!"

—PEDAGOG

 

Utvärderingarna visar att:

  • Samtliga av de pedagoger som medverkat i pedagogutbildningen tycker att utbildningen är väldigt bra och rekommenderar utbildningen till andra pedagoger
  • Samtliga av de utbildade pedagogerna upplever att de nu kan förmedla naturupplevelser till barnen på rätt nivå genom att upptäcka äventyret i skogen och använda naturens möjligheter i leken
  • Samtliga ledare upplever sig nu mer trygga i att förmedla kunskap kring djur, natur och allemansrätten men också bättre förberedda kring hur man kan använda sig av utrustning och klädsel vid utevistelse
  • De flesta av pedagogerna kan se en förändring hos elevernas inställning till friluftsliv och att vara i naturen
  • Många pedagoger kan även se att utbildningen på olika sätt påverkat eller förändrat hur pedagogerna diskuterar kring hälsa, utomhuspedagogik och Barnkonventionen.

"Vi kommer att lägga mer verksamhet ute i naturen. Matte, svenska, idrott, so/no, slöjd. Allt går faktiskt att göra ute och man följer läroplanen"

—PEDAGOG

 

Är du sugen på att veta mer om hur du kan starta upp Skogshjältarna i din Skola eller kommun?  Kontakta oss!