Skogshjältarna – fysisk och psykisk hälsa, för alla!

Alla barn i Sverige har samma rättigheter till en god hälsa!

Trots medicinska och materiella framsteg befinner sig många barns hälsa, både fysiskt och psykiskt, på en låg nivå. En del av detta handlar om bristen på rörelse. Många barn blir alltmer stillasittande. Trots att nästan alla barn i Sverige har nära till bra möjligheter till utelek, är det alltför få som nyttjar dessa.
I Sverige är naturen nära för många människor, men det finns också vuxna och barn som inte känner trygghet eller tillit till skog och mark i deras bostadsområden. Med Skogshjältarna finns möjlighet att bygga broar mellan hem, skola och natur.

Alla lärare som jobbar med barnen får genomgå en specialutformad Skogshjälteutbildning kompletterad med en Barnkonventionsutbildning, som kopplats till läroplanen i bland annat naturkunskap, matte och svenska. Aktiviteterna leds av utbildade barnledare från Friluftsfrämjandet. 


Friluftsfrämjandet koncept Skogshjältarna skapar äventyr runt hörnet, i en miljö som finns nära barnens hem och skola. Skogshjältarna ger samtidigt verktyg och utbildning till barnens pedagoger så att de kan fortsätta äventyren med barnen.


Skogshjältarna – på äventyr runt knuten

Syfte & mål

På samhällsnivå är målet att Skogshjältarna bidrar till att stärka barns hälsa samt öka barns inflytande och delaktighet i samhället. Detta vill vi genomföra genom att skapa förutsättningar för och öka kunskapen om friluftsliv, hälsa och barns rättigheter. Genom lekfullt lärande i naturen stärks barnens och pedagogernas förhållande till och upplevelse av naturen, oavsett bakgrund och etnicitet.


Ett samarbete mellan:

 

Med bidrag från:


Ett samarbete mellan Friluftsfrämjandet och Rädda Barnen

Metoden Skogshjältarna är framtagen i samarbete mellan Rädda barnen och Friluftsfrämjandet och riktar sig till områden som behöver mest stöd. Genom att etablera ett långsiktigt arbete stärker vi barns hälsa genom utomhusbaserat lärande i skolan.

Allt fler barn i Sverige lever i socioekonomiskt utsatta områden. Forskning visar att dessa barn ofta tenderar att leva en ohälsosam livsstil med sämre matvanor och en mer stillasittande vardag. Många har generellt även en sämre fysisk och psykisk hälsa, kopplat till sämre skolresultat och uppväxtvillkor. Utöver det tenderar kunskap om natur, friluftsliv och barns rättigheter vara lägre i dessa områden än i resten av samhället.


Det här gör vi på aktiviteterna

Utöver lek och bus handlar våra aktiviteter om att alla barn ska lära sig vilka rättigheter de har, både i naturen och i samhället i stort. Vi går också igenom grundläggande friluftstekniker – så som att hålla sig torr, varm och mätt – och lär barnen om det enkla friluftslivet, allemansrätten och allt som finns att göra i naturen. Vårt mål är att barnen ska få viktiga kunskaper för livet och att pedagogerna ska kunna överföra allt de lär sig till den ordinarie skolundervisningen!

Vi har också ett flertal familjeaktiviteter, där barnen får möjlighet att visa vad de lärt sig.

friluftsframjandet_skogshjaltarna_160516_0074_aRGB_A4_low.jpg

"Jag är tacksam för alla praktiska tips på uteaktiviteter. Det gör mig mer motiverad att arbeta utomhus"

—pedagog